Temperaturen

Het meten van temperaturen is voorlopig buiten werking. Het plan is om in 2016 met behulp van de Rasberri Pi en een gekoppelde infrarood-camera (PI noIR) een nieuwe nestkast in gebruik te nemen. Ook krijgt het temperatuurmeten met de 1-Wire® DS18S20 dan een nieuwe start. Het belooft heel wat: PI noIR kun je ook lezen als Pino IR…

De temperatuursensor

DS18S20_foto DS18S20De temperaturen worden gemeten met behulp van 1-Wire® DS18S20 sensoren van Maxim (voormalig Dallas Semiconductor). Deze hebben een nauwkeurigheid van ± 0,5° tussen -10 °C en +85 °C en zijn zo groot als een transistortje.

Temperatuurmetingen tot 2014

linksysOm de twintig minuten werden twee temperaturen gemeten. De één met een sensor ingebouwd in de nestkast op 6 cm. hoogte en de ander met een sensor aan de gevel aan de oostzijde van de woning. Met een 2-aderige verbinding en een DS9490R USB adaptor werden ze uitgelezen door een Linksys NSLU2.

De NSLU2* is een netwerkapparaat dat ooit werd gemaakt door Linksys (Cisco) en gebruikt werd om USB-opslagapparaten zoals USB-sticks en harde schijven toegankelijk te maken via een netwerk. Het apparaat maakt gebruik van het besturingssysteem Linux waardoor de broncode beschikbaar is en ook te vervangen is door de, voor de NSLU2 speciaal ontwikkelde Linux-distributie Unslung. Hierdoor is het apparaat om te bouwen tot een goedkoop (ik betaalde destijds € 83,50 bij Norrod in Groningen) 24 uurs mini-servertje met een laag stroomverbruik (max. 10 Watt).

Naast Unslung als besturingssysteem werd gebruik gemaakt van het programma DigiTemp van Brian C. Lane uit Amerika. Via een cronjob werd de data naar de server verzonden, die middels een PHP-script werd opgeslagen in een MySql database. Vervolgens werden de gegevens van de laatste 24 uur uitgelezen en gepresenteerd met behulp van het script PHPGraphLib.

* Inmiddels is het apparaat niet meer verkrijgbaar. Mocht je plannen hebben temperaturen te gaan meten met 1-Wire® sensoren, dan raad ik aan gebruik te gaan maken van de Raspberri Pi in plaats van de NSLU2.